El departament d’assessorament laboral ofereix als nostres clients serveis a n’aquest àmbit. CEINCO posa a la seva disposició amplis coneixements de les relacions laborals del món empresarial, de les que aconsellam les sol·lucions òptimes en les activitats econòmiques per a una bona organització dels recursos humans.

 

Descripció dels serveis:

 

 • Assessorament permanent en l’àmbit laboral.
 • Gestió d’altes, variacions, baixes de traballadors i treballadores a la TGSS.
 • Informació dels costos de contratació i anàlisi previ del tipus de contracte més adequat a cada empresa.
 • Preparació de tot tipus de contractes de treball.
 • Confecció dels rebuts de salaris del personal de conformitat amb les normes laborals d’aplicació al sector d’activitat de l’empresa.
 • El·laboració i tràmits dels documents de cotizació a la Seguretat Social.
 • Preparació de les amonestacions escrites i cartes d’acomiadament.
 • Preparació d’expedients de regulació d’ocupació i de suspensió i extinció de contractes.
 • Assistència jurídica i representació en les Inspeccions de treball.
 • Assessorament i tràmits d’expedients de prestacions de la Seguretat Social tals com: jubilacions, maternitats, paternitats, incapacitats temporals, incapacitats permanentes, etc.
 • Règims o sistemes especials de la Seguridad Social (autònoms, agraris, treballadors de la llar, representants de comerç, artistes, etc.).
 • Escrits d’al·legacions i/o recursos davant Organismes laborals.