blonde_girl_teamlead_original1-470x376L’assessorament tributari i planificació fiscal són un factor important per a la competitivitat dels negocis i empreses. Complint amb la normativa fiscal vigent, és un instrument idòni per a la reducció de la càrrega fiscal que requereix un adequat servei professional en les diverses actuacions i objectius dels negocis i empreses.

Descripció dels serveis:

 • Assessorament en la definició de la política fiscal i planificació de les operacions econòmiques.
 • Assessorament en la conveniència de transformar Societats Civils i Comunitats de Béns en Societats limitades.
 • Assessorament d’entitats sense ànim de lucre: particularitats fiscals i obligacions formals.
 • Alta fiscal de societats mercantils: altes censals, sol·licitut de NIF y tràmits en organismes públics.
 • Confecció i presentació de declaracions periòdiques de IRPF, IVA, Impost s/. Societats, Impost s/. el Patrimoni i els corresponents enviaments telemàtics.
 • Planificació de donacions y succesions en l’àmbit privat respecte de l’Impost s/. Successions i Donacions.
 • Anàlisis preventiu fiscal per optimitzar els  plantejaments de caire professional i empresarial que duen a terme.
 • Estudi i confecció de recursos y reclamacions econòmic-administratives i contenciosos administratius.
 • Assistència, seguiment i planificació estratègica davant comprovacions i Inspeccions tributàries.
 • Assessorament en fiscalitat de no residents.
 • Informes i dictàmens personalitzats sobre temes concrets i específics.
 • Estudi de reordenacions societàries i aportacions no dineràries i la seua adhient planificació segons el règimen especial de l’Impost s/. Societats amb neutralitat fiscal.
 • Confecció del Dossier documental de les Operacions Vinculades.