El departament d’assessorament comptable ofereix la oportuna assessoria comptable, confecció de la Comptabilitat segons el PGC i normes de valoració comptable segons els criteris actuals i les resolucions del ICAC, realitzant l’anàlisi, revisió de dades i aportant el valor afegit per a un millor coneixement de l’evolució del seu negoci i la presa de decisions cap a una orientació comercial i estratègia de futur.

 

Descripció dels serveis:

 

  • Assessorament comptable i estudis de viabilitat d’empreses, autònoms i negocis.
  • Direcció i revisió comptable de societats. Diseny de plans de comptabilitat.
  • Comptabilitat i gestió dels registres obligatòris d’empresaris i professionals en règimen de estimació directa i objectiva.
  • Formació del personal de departaments comptables.
  • El·laboració de Comptes Anuals i Dipòsit en el Registre Mercantil.
  • Informes de gestió personalitzats. Anàlisis de balanços i resultats.
  • Càlcul de l’umbral de rendibilitat y ratis significatius.
  • Informes de valoració d’empreses.
  • Comptabilitats de Cooperatives, Fundacions, Associacions i altres entitats civils i/o mercantils.